Alex Belli di “Centovetrine” ha sposato Katarina Raniakova